Kandydaci na Prezydenta Pruszkowa

BĄK Piotr Adam

Komitet:
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Wiek:
38

Miejsce zamieszkania:
Nowa Wieś

Facebook:
/PiotrBakKandydatNaPrezydenta

Piotr Bąk

Decyzję o kandydowaniu na stanowisko Prezydenta Miasta Pruszkowa podjąłem po dość wnikliwych przemyśleniach, długich rozmowach i konsultacjach. Już od szkoły średniej stawiałem sobie trudne cele, które wymagały współpracy z różnymi środowiskami.
Jako kandydat na Prezydenta Miasta Pruszkowa, stawiam sobie za cel poprawę jakości życia Mieszkańców w zakresie socjalnym, kulturalnym, komunikacyjnym i społecznym.
Chciałbym, abyśmy wszyscy zaangażowali się w rozwój i funkcjonowanie miasta.
Chciałbym także, aby Państwo mieli świadomość, że miasto, przy wsparciu jego władz, urzędników i Radnych, jest tworzone przez Was dla Was – dlatego program, który będę Państwu przedstawiał nosi nazwę „Obywatelski Pruszków”.

Osoby, które mnie znają wiedzą, że od zawsze angażowałem się w różnego rodzaju akcje, wydarzenia lokalne oraz oddolne inicjatywy, które służyły innym. Mam zamiar robić to nadal i mam nadzieję, że Ci z Państwa, którzy mnie jeszcze nie znają, także przekonają się do moich działań.

Urodziłem się w Warszawie, ale całe swoje życie spędziłem w Pruszkowie.
Stąd pochodziła moja Mama – mieszkała na ul. Słowackiego. Kiedy na świecie pojawiła się najpierw moja siostra, a później mój brat i ja, zamieszkaliśmy na ul. Kopernika, gdzie rozpocząłem edukację w Szkole Podstawowej Nr 12. Później przeprowadziliśmy się na ul. Srebrną. Obecnie wraz z żoną i dwójką cudownych córek, mieszkam przy ul. Lipowej.

Moja kariera zawodowa rozpoczęła się w prywatnej firmie kolejowej CTL Logistics, z chwilą uzyskania tytułu magistra inżyniera na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej – Specjalizacja Logistyka Transportu Kolejowego. W firmie CTL zatrudniony byłem na stanowisku analityka operacyjno-biznesowego oraz pełniłem funkcję asystenta Dyrektora Pionu sprawując nadzór nad 9 spółkami z Grupy CTL. Analiza wykonanych planów i założeń budżetowych, udział w negocjacjach biznesowych oraz pertraktacjach z przedstawicielami związków zawodowych to czynności, które wpisane były w zakres moich obowiązków.
Następnie przyszedł czas na pełnienie funkcji i obowiązków Prokurenta w firmie NBE Rail Polska Sp. z o.o. – przewoźnika kolejowego. Firma ta wchodziła na rynek przewozów towarowych koleją a moim zadaniem było uzyskanie dokumentacji i wszelkich niezbędnych pozwoleń wymaganych przepisami prawa. Cel został osiągnięty w lutym 2011 roku.
Obecnie od ponad 7 lat pracuje w Urzędzie Miejskim w Piastowie. Zaczynałem od funkcji Doradcy, następnie awansowałem na stanowisko Kierownika Referatu Ogólno-organizacyjnego, a obecnie pełnię stanowisko Inspektora ds. Bezpieczeństwa Informacji. Dzięki czemu doskonale poznałem zasady i schematy funkcjonowania i finansowania samorządu gminnego, w tym pracy urzędu. Realizacja zadań z zakresu codziennej pracy urzędu, bieżących remontów, przygotowywanie wizyt burmistrza oraz okolicznościowych wydarzeń na stałe wpisały się w zakres moich obowiązków.

Swoją działalność społeczną rozpocząłem na II roku studiów, udzielając się w pracach samorządu studenckiego oraz koła naukowego. Z chwilą narodzin dzieci, czynnie brałem udział w życiu społecznym przedszkola, gdzie pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców. Dziś wykonuję obowiązki klasowego skarbnika. Jednak jednym z najważniejszych dla mnie przedsięwzięć, jest pełnienie funkcji Członka Rady Programowej Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie. Od ponad 3 lat swoje doświadczenie życiowe i zawodowe staram się przekładać na zapisy regulaminu, aby były one przejrzyste, zrozumiałe, a przede wszystkim obywatelskie.

Aby móc w pełni oddać się pracy zawodowej oraz działalności społecznej, trzeba czasem „wyłączyć się” i odpocząć od codziennych obowiązków. Najlepszym sposobem na odpoczynek jest dobrze zorganizowany i zaplanowany czas wolny. Spędzam go aktywnie – jeżdżę na rowerze, gram w piłkę nożną lub siatkową. Często wraz z rodziną organizujemy wyjazdy w celach turystycznych oraz poznawczo-historycznych. Kiedy potrzebuję wyciszenia czytam książki lub sklejam modele. Modelarstwo nauczyło mnie cierpliwości i dokładności, a książki pozwalają mi ciągle zgłębiać zdobytą wiedzy.

Źródło: https://www.facebook.com/PiotrBakKandydatNaPrezydenta