Wyniki wyborów do Rady Powiatu Pruszkowskiego

KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska – 9 mandatów:

 • GAWKOWSKI Wojciech
 • GÓRNIAK-USZYŃSKA Halina Anna
 • EJSSYMONT Adrian
 • ZIELIŃSKA Zdzisława Maria
 • SIEKIERKO Paweł
 • DYMURA Stanisław
 • ZGLIŃSKA Dorota
 • KAMIŃSKI Grzegorz Rafał
 • RAJKOWSKI Janusz Stanisław

KW Prawo i Sprawiedliwość – 9 mandatów:

 • SIECIŃSKI Przemysław Remigiusz
 • UMEL Andrzej
 • SAWICKA Monika
 • BORODZICZ Ewa Zofia
 • NOWAK Dariusz Tadeusz
 • BEYER Magdalena Agnieszka
 • KUCHARSKI Michał Andrzej
 • KLIMASZEWSKA Katarzyna Stanisława
 • CHMIELEWSKI Mirosław Dariusz

Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa – 5 mandatów:

 • RYMUZA Krzysztof
 • ŚLIWIŃSKA Mirosława Janina
 • KURZELA Andrzej Leszek
 • BRZEZIŃSKI Zdzisław Stanisław
 • ZACNY Paweł Józef

KWW Dobro Wspólne – 4 mandaty:

 • ŚWIERCZ Artur Mateusz
 • KUŹMIŃSKA Agnieszka Maria
 • WALENDOWSKI Sławomir
 • WOJCIECHOWSKA Urszula Anna